Home

Wendy In de Braak

Oefentherapie Cesar, Slaapoefentherapeut en RGM therapeut


Passie voor bewegen


Corona virus

Op verzoek van de overheid is ons verzocht om zoveel mogelijk zorg te bieden. Vooral met als doel de zorg van de huisartsen en ziekenhuis te ontlasten.


De praktijk is open en ik sta klaar om u te helpen met uw klachten. De behandelingen vinden zoveel mogelijk op afstand plaats. Dat betekent middels beeldbellen en in de praktijk werk ik zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand. Het dragen van een mondkapje is tijdens een behandeling verplicht. 


Voor en na een behandeling worden alle materialen gereinigd en de praktijkruimte wordt gelucht. 

De praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van onze beroepsgroep de VvOCM.


Houdt 1,5 meter afstand.

Zorg goed voor elkaar!Slaapoefentherapie


Slapen is gedrag.

Door uw gedrag aan te pakken overdag en 's nachts kunt u problemen met inslapen, doorslapen verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een 24 uurs visie. De invloeden van jouw dag lopen door in de nacht

Tijdens de behandeling leert u ontspanningsoefeningen, adviezen over dagindeling, slaaphygiene. Tevens wordt er gewerkt aan gedachten die uw slaap beinvloeden. 


Mijn Praktijk


U vindt mijn praktijk in de woonwijk de Heeg in Maastricht.


Adres: Meendaal 194

6228 GS Maastricht


Tel: 06-13492729

Email: info@wendyindebraak.nl


Bij de praktijk is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Oefentherapie Cesar


Ik behandel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Als oefentherapeut ga je op zoek naar de oorzaak van de klachten binnen het houding- en bewegingspatroon van de patient. De oefentherapeut heeft een holistische benadering en bekijkt dus het hele lichaam. Door een verandering in manier van bewegen vindt er een gedragsverandering plaats waardoor de kans op het terugkomen van de klachten klein is. Meer informatie vindt u hier.

 

RGM therapeut   


De RGM methode is een gestructureerde, multisensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, spraak, cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) te stimuleren. Doordat de zintuigen (spraak, gehoor, zicht en gevoel) worden aangesproken worden veel hersengebieden geactiveerd. De conditie van hersenen verbetert en er kan verbetering van de hersenfuncties optreden.

Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD), bij psychiatrische aandoeningen, bij mensen met burn-out en/of depressieve klachten en bij senioren als Healthy Ageing activiteit.


Docent dans

Naast oefentherapeut Cesar ben ik eerste graads bevoegd docent klassiek en jazz dans. Na mijn opleiding aan de Fontys Hogeschool in Tilburg (Dansacademie) heb ik les gegeven bij verschillende ballet scholen in Limburg, Brabant en in België.


De combinatie van beide professies zorgen ervoor dat ik leerlingen op een deskundige wijze de ballet technieken eigen kan maken.
Artrosebehandeling voor heup en knie.

 

Verzekerden met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen fysio/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. De aanspraak geldt voor een periode van 12 maanden en voor een totaal van 12 behandelingen ongeacht het gewricht of de linker of rechterzijde.

 

Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandelingen. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

 Copyright  ©  All Rights Reserved

Klachtenloket Paramedici


Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over je zorgverlener gewijzigd. Als je een klacht hebt over de geleverde zorg door je  zorgverlener kan je terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits je zorgverlener daarbij is aangesloten.  Je zorgverlener heeft je geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat je kunt doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Als je zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.


De eerste stap is een gesprek aangaan met je zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kan je gebruik maken van de klachtenprocedure. De  Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt je, mits je zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het klachtenloket paramedici vind je nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Kom je er niet uit of heb je nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.


Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl   t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)